ติดต่อโครงการที่

ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
Rice Gene Discovery Unit

 

อาคารดีเอ็นเอและจีโมมิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140


โทรศัพท์ 034-355-193    แฟกซ์ 034-355-197

 

 More info 

ศูนย์วิยาศาสตร์ข้าว
และหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

http://dna.kps.ku.ac.th

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
http://www.arda.or.th


กรมการข้าว
http://www.ricethailand.go.th

 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
http://www.biotec.or.th/th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
http://www.kps.ku.ac.th